For Sobaka magazine. March 2017
Photo: Danil Golovkin
Post-production: Rabota Retouch 
Idea: Yana Miloradovskaya
Producer: Ksenia Goshchitskaya
Style: Ksenia Goshchitskaya, Polina Aprelikova
Make-up: Andrey Shilkov
Hair: Natalia Kovalenkova
Photographer assistants : Awais Bashir, Vitaly Sagalov
Back to Top