Elena Krygina for Glamour magazine
Photo: Olga Tuponogova-Volkova
Back to Top