For InStyle magazine.
Photo: Olga Tuponogova-Volkova
Back to Top